Sänd – ett redskap till hjälp för lokala sammanhang

Vår vision med Sänd är att ni får redskap för att nå nya människor, utvecklas som gemenskap, få växa i er Gudsrelation och i ert lärjungaskap.